1 KOPČEK ČOKOLÁDA | MagicIce.sk

1 KOPČEK ČOKOLÁDA

Kategória 1 Kopček zmrzliny

1KOPČEK: ČOKOLÁDA

Technické údaje

Váha: 5 dkg/1 ks kopček
Balenie: 80 ks/balenie
Teplota uskladnenia: -18°C
Dátum spotreby:18 mesiacov od dátumu výroby, ktorý je vyznačený na každom výrobku

Kategória: 1GOMBÓC

Dátum spotreby: na každej fólii kopčeku je uvedený dátum spotreby,  dátum spotreby je 18 mesiacov od dátumu výroby

Podobné produkty


Naše produkty